Cách phân biệt 3 cách bắn TTF, OTT và PFS?

#1
Dùng một miếng vật liệu phẳng bịt kín lòng chạc (họng chạc) lại. Vật liệu có thể là băng dính (băng keo) hoặc cao su.
Thí nghiệm: Đeo kính bảo hộ và dùng đạn nhựa hoặc bất cứ đạn gì mà không dùng để săn được (hạt đậu, viên giấy, bi cao su,...).
TTF (Through The Fork): Đạn bị miếng phẳng chặn lại, xuyên thủng làm rách miếng chặn hoặc bật ngược lại hoặc bị đẩy lệch hướng. Nếu hiện tượng này xảy ra trên một cây ná (được gọi là) OTT, cái tên OTT này chẳng có ý nghĩa gì cả và động tác vẩy cổ tay nếu có cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
OTT (Over The Top): Phải có động tác vẩy cổ tay, miếng chặn và đạn không va chạm nhau. Nếu hiện tượng này xảy ra trên một cây ná (được gọi là) TTF, cái tên TTF này chẳng có ý nghĩa gì cả.
PFS (Pickle Fork Shooter): Không có động tác vẩy cổ tay (vì không cần thiết), bắt buộc có động tác xoắn và bẻ dây trước khi bắn, miếng chặn và đạn không va chạm nhau, kiểu bắn gần như tĩnh (ngoại trừ động tác buông đạn, các bộ phận cơ thể khác giữ yên).
TTF: kiểu bắn đạn xuyên (lòng) chạc.
OTT: kiểu bắn chạc tránh đạn.
PFS: kiểu bắn đạn tránh chạc.
?
 

Truy Cập Nhóm Facebook

Top