Có ai biết luật thi đấu slingshot quốc tế chia sẻ để anh em biết với ạ

#1
Có ai tìm được luật thi đâu slingshot quốc tế thì chia sẻ để anh em cùng tập với. Ví dụ như họ sẽ thi đấu các nội dung nào? Cở bia bao nhiêu, khoảng cách bao nhiêu, bắn bao nhiêu phát? bia cố định hay bia di động? thi đấu đồng đội như thế nào? cảm ơn mọi người!
 

Truy Cập Nhóm Facebook

Top