RTS là gì?

#1
Return To Sender = Trả lại người gửi. Đạn chưa đến được mục tiêu (chưa rời khỏi miếng bọc đạn và dây đàn hồi) đã bắn ngược lại người bắn. Khác với hiện tượng đập chạc, thậm chí là... tệ hơn.Nguyên nhân:

– Dùng ná có hai dây đàn hồi song song nhau hay chụm vào nhau khi duỗi tự nhiên.

– Cách buộc không phải TTF.

– Cách buộc dây đàn hồi sai, làm hai dây này ép đóng miếng bọc đạn lại.

– Dây bị xoắn trước khi bắn nên sẽ tự tháo xoắn khi bắn, trở ngược miếng bọc đạn lại hoặc không thể mở miếng bọc đạn ra.

– Dây đàn hồi quá dài, chùng vào đường đạn trước khi đạn vượt qua khỏi đống dây.

– Miếng bọc đạn ít cản gió và nặng khiến nó không lùi lại sớm so với đạn sau khi dây đàn hồi đã giải phóng hết lực.

– Động tác vẩy cổ tay sai.

– Hai chỗ buộc dây đàn hồi vào chạc cách nhau hẹp hơn kích thước ngang qua của miếng bọc đạn. Nói chung là quá hẹp.

- Cách nắm đạn sai.
 

Truy Cập Nhóm Facebook

Top