Một cây ná ép buộc vào kiểu bắn PFS sẽ như thế nào?

#1
– Khối lượng chạc nặng để ít bị rung động trong khi ngắm và bắn.
– Lòng chạc rất hẹp, nhỏ hơn kích thước đạn, đôi khi mất hẳn lòng chạc.
– Dây đàn hồi quàng/ vắt qua đỉnh cành chạc khi giương bắn hoặc mọc thẳng lên từ đỉnh cành chạc.
– Nếu dây là dẹp thì chiều uốn tự nhiên là trên-dưới.
– Hình dáng chạc hỗ trợ kiểu nắm chắc chắn, cứng nhắc, khó cử động.
 

Truy Cập Nhóm Facebook

Top