Một cây ná hoàn toàn hỗ trợ kiểu bắn TTF sẽ như thế nào?

#1
– Khối lượng nặng để giảm bớt rung động khi ngắm và bắn, nhất là trước và trong khi viên đạn chưa rời miếng bọc đạn.
– Lòng chạc (họng chạc) rộng hơn đường kính đạn, cả về chiều rộng lẫn chiều cao, có thể rộng hơn miếng bọc đạn để miếng này lọt qua luôn khi bắn, tránh cho nó khỏi bị hư hại nhanh do đập vào chạc.
– Cách buộc dây: Dây không vắt qua đỉnh cành chạc mà sẽ vắt qua các mặt bên (ít khi mặt trong) của cành chạc hoặc mọc thẳng ra từ mặt sau (mặt hướng vào mặt người bắn) của cành chạc.
– Hình dáng chạc hỗ trợ kiểu nắm “chết” (chắc chắn, cứng nhắc, không tiện cho cử động).
 

Truy Cập Nhóm Facebook

Top